.:: Monday, December 2 ::.

تو رو خدا ببين شيطنت من چه درد سرهايي که نمی تونه بسازه!!! کار اصلا جالبی نبود اين کاری که کردم! البته يه فايده داشت اون هم اين بود که با يه آدم خيلی جالب بیشتر آشنا شدم!!!
خدا می دونه چند نفر رو 3 4 متر پروندم هوا! بابا فقط یه شوخیه!!! ببخشيد!!! ببخشيد!!! ببخشيد!!! ببخشيد!!! ببخشيد!!! اما چرا بد و بیراه می گی!؟؟؟ این چیزایی که تو گفتی که خیلی ....!!!!

13:44

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>