.:: Tuesday, December 24 ::.

!!! خبر داغ همراه با نسکافه داغ ساعت 7 صبح!!!
معنیش چیه!؟ خراب شدن روز ... ماه ... خدا می دونه تا کی!!! نمی شد این اتفاق 2 هفته دیگه بیفته!!! انتطارش رو داشتم! اما نمی خواستم بهش فکر کنم! خلاصه یه Process خوره CPU افتاد به جونم!!!
آدم از هر چیزی فراریه بیشتر سراغش میاد!!! نمی خوام بدونم!!! همه عالم خبرش رو بهم میدن! آب می خوره باید به من گزارش بشه! اصلا کر کور نفهم خر دیونه می خوام باشم!!! می خوام راه خودم رو برم! گور بابای همه آدم های ...!!! بابا بی خیال !!! نمی خوام بدونم چیزی!!!!!!!!!!!!!!!!
تازه دارم می فهمم عمه دیشب چش بود!!!
هر چی آدم می آد خودشو می بنده و سنگر می گیره یهو می بینه ...!!!
دیروز یه شعر قشنگ از قیصر امین پور یکی از بچه ها (فرزاد) برام فرستاد

انکار

از تمام رمز و رازهای عشق
جز همین سه حرف
جز همین سه حرف ساده میان تهی
چیز دیگری من سرم نمی شود

من سرم نمی شود
    ولی ...
        راستی
            دلم که می شود!

اینجور جاهاست که جدی جدی کمبود سعید و سارا رو حس می کنم!!!

20:40

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>