.:: Thursday, December 12 ::.

من هیچوقت اصلا از فمنیست بازی و .. خوشم نیومده! هنوز هم نمی آد! بعدا رو نمی دونم! شايد عقيده ام عوض بشه! چرا خوشم نمی آد!؟ چون فکر می کنم يک جنبش زنانه برای به دست آوردن حقوق از دست رفته زن ها يک اشتباه بزرگه!!! همون چيزی که به خاطرش داره داد زده می شه، که آآآآآآآی زن و مرد نداریم جفتشون آدم هستن، داره زير سوال می ره!!! حس می کنم که زنونه کردن اين حرکت ها یه جور زیر پا گذاشتن همون آرمان اوليه اين جور حرکت هاست از اون سر!!!
امشب يه نوشته از مهشید خوندم! به نظرم بايد خیلی آدم جالبی باشه! حداقل در استدلال و دليل تراشی که کت من يکی رو با يه دنيا سابقه از پشت می بنده!!! (نوشته هام رو نگاه نکنين! تو حرف زدن استادم! کارمه!! یعنی بود!!!) قشنگ نوشته و بعضی حرف هاش واقعا جای فکر کردن داره! یه جاهایی هم خیلی راست می گه!!! مثلا اين که آقایون اصلا نگران حقوق از دست رفته خانم ها نیستند! اما نتيجه گيری و به نظر من توجيهی که بعدش آورده یه کمکی ...! معتقده که چون آقایون بی خيال تشریف دارن چاره ای نیست و مجبورن که قضیه رو زنونه کنن!!!

" اين را هم بگويم که ما ديگر اين تقاضا را به عنوان التماس و خواهش مطرح نمی کنيم. ما صف خود را تشکيل داده ايم، هر روز تعداد بيشتری به اين جنبش می پيوندند. حال اين با شماست که در کنار ما قرار بگيريد يا در مقابلمان. اما اگر مايليد خواست قلبی من را بدانيد من شما را در کنار خود می خواهم. فکر می کنم نه تنها با هم زودتر به مقصد می رسيم بلکه معتقدم بدون حضور شما هرگز به مقصد نخواهيم رسيد."

چه دعوت دوستانه ای برای کسانی که وجودشون برای رسيده به هدف لازمه!!! يه جورايی حس می کنم مهشيد داره دقيقا مثل بعضی از اين آقايان ... رفتار می کنه! از اون سر!!!
نمی دونم راه حل چيه!!! اما هر چی هست حس می کنم راه اشتباهی رو مهشيد و همفکراش دارن می رن!!! اينجوری فکرنکنم به جايي برسن! ماکزيمومش يه کم فقط می تونن برای خودشون درد سر بسازن!!! اشتباه بنياديه!!!
پرستو هم یه مطلب خیلی قشنگ داره! واقع بینانه! اما محدود!!!

16:17

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>