.:: Saturday, December 28 ::.

می گما آقا جان ! ما از کی تا حالا با هم شوخی داریم!!! اصلا ما که همدیگه رونمی شناسیم!!! حتی اگه آشنا بزنیم نا فرم!!!
از همین حالا ببخشید!!! مگه نمی شه آدم با کسانی که نمی شناسه شوخی کنه!!!!!! می شه!!! اگه یه کم دیونه باشه می شه!!! و از اون جایی که جنون و نبوغ دو روی یه سکه هستند و از نبوغ صفات مشهود عالیجنابی ماست... هیچ اشکالی نداره !!
اين ها رو گفتم که شما نگین!!! OK؟؟؟؟؟؟
راستی! من برگشتم! البته برای بار دوم!!!! ای سفر تو سفری شد که نگو!!! بعدا تعریف می کنم!!!

18:13

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>