.:: Saturday, February 8 ::.

بی خیال چرت و پرت های پست قبلی! این چرندیات رو کی اینجا نوشته!!! ;)
یه چیزی هایی رو دوباره کشف کردم! :)) ولی کشفش این سر دنیا یه حال دیگه ای داره!!!
1- بابا من اینگلیسیم خوبه!!! عجیبه نه!؟؟؟ بابا دمم گرم!!!
2- من خیلی جدی و بعضی وقت ها عصبانی به نظر می آم!!!!! عمرا!!! من!؟؟؟
3- I am sooooo cute!!!! این یکی دیگه آخر کشفه!!! :)))))) Gracias La Gorda

22:34

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>