.:: Friday, February 14 ::.

My Heart

والنتاین به ما و فرهنگ ما هیچ ربطی نداره! اما مث کریسمس هم نیست! اگه کسی تو ایران کریسمس رو جشن بگیره ( به جز دوستای خوب مسیحی) یه کار عجیب غریب کرده.
والنتاین یه بهونست! یه دلیل برای با هم بودن و ...!!! برای همین می خوام یگم دوستای خوبم
Happy Valentine's day !
ببخشید قلبم خوش فرم نیست! قلب من این شکلیه تقریبا!!! :))

12:29

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>