بوسه ای از لب گرمت ...
.:: Friday, October 17 ::.

حس غریبیه! دو دستی که می گیریش، تازه می فهمی بزرگتر از اون چیزیه که به نظر می آد. خیلی هم ظریف و سبک نیست! وقتی می کشونیش طرف لبت ... خود به خود چشات بسته می شه و بعدش حس می کنی تمام بدنت از گرماش گر کرفته! دیگه هیچ چی مهم نیست! دوست داری فقط چشات رو ببندی و...

یه ماگ توپ خریدم! نمی دونین چه کیفی داره توش قهوه خوردن!

01:23

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>