اه! بسه دیگه!!!
.:: Monday, October 20 ::.

ببین! قبول!!! فرصت بهت می دم! دوستت دارم! خیلی هم دوستت دارم! اما کم کم حوصله ام داره سر مي ره! تا آخر این ماه بهت وقت می دم!!! فکر کنم بسته! درست شدی، شدی! نشدی همه چی تعطیل! حالیته

18:17

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>