مهتاب رفتنی نیست...
.:: Monday, October 27 ::.

بعد یه ساعت بالاخره یواش یواش دوزاریم افتاد که رفت.
ویگن رفت! ویگن هم به حقیقتی دیگر پیوست.
نمی تونم بگم ناراحتم! هر کسی یه موقعی می آد یه موقعی می ره. موقع رفتنش بود. شاید هم یه کمی دیر شده بود. از درد راحت شد.
اما فکر می کنم همون جوری که هایده، بنان و ... هیچوقت نرفتن ویگن هم رفتنی نیست! برای اکثر ما ها این جور افراد خودشون نیستن، آهنگ هاشونن، یا شاید به زبون بهتر موسیقی متن خاطرات خودمونن. تلخ یا شیرین تا وقتی این خاطره ها هست، تا وقتی کسی هست که به موسیقی ویگن گوش بده و لذت ببره، ویگن زندست ...

00:22

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>