مزاحم تلفنی!!!
.:: Tuesday, December 9 ::.

چند روز پیش از صدای موبایلم از خواب پریدم! توی هال بود! بدو رفتم اونجا و برش داشتم دیدم خبری نیست! لیست تماس‌ها رو هم نگاه کردم هیچی نبود! یه کم خواب که از سرم پرید دیدم ای بابا!! اون صدایی که شنیدم صدای زنگ موبایم توی تهران بوده!
امروز از صبح تا حالا همین طور زنگ موبایل تو گوشمه! دیگه چک هم نمی کنم اما خیلی سمجه! نمی‌دونم چرا این مزاحم تلفنی ول نمی کنه!
وقت گیر آورده‌ها!!! فکر کنم خبر داره دیشب اصلا نخوابیدم فرصت گیر آورده اذیت کنه!!!

12:15

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>