خواهرا عشوه نياين!!!
.:: Tuesday, December 9 ::.

اصلي‌ترين مشكل دانشجويان دختر ساكن در خوابگاه‌هاي داخل شهر همسايه‌هايشان است. با وجود قوانيني همچون لزوم محجبه بودن جلو پنجره‌ها، وجود حفاظ دومتري در پشت‌بام‌ها و گاهي حفاظ‌هاي دائمي براي پنجره‌هاي اتاق‌هاي مشرف به خانه‌هاي همسايه، باز هم اين ساكنان خوابگاه‌ها هستند كه از نگاه‌هاي افراد حاضر در بالكن‌ها در امان نيستند.
رها زماني را به خاطر مي‌آورد كه يكي از همسايه‌ها با اعتراض به نگهبان خوابگاه مي‌گويد: «به اين دخترها بگوييد حجابشان را رعايت كنند. پسر من امسال كنكور دارد، اما از صبح مي‌نشيند كنار پنجره و اينها را تماشا مي‌كند.»
نگهبان پير خوابگاه هم بلندگو را برمي‌دارد و با فرياد مي‌گويد: «خواهرا، خواهرا، عشوه نياين، پسر همسايه كنكور داره!»


بابا! ما هم مثلا تو خوابگاهیم! این بیچاره ها هم تو خوابگاه! البته اینجا هم کسانی که آپارتمان مجزا ندارن و فقط یه اتاق دارن زیاد راحت نیستن، اما نه دیگه این جور که به خاطر پسر چشم چرون همسایه ...!!!

همسایه های من نصفشون دخترن! من نفوذیم به خوابگاه اون ها یا اون ها!؟!؟

08:23

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>