قمار باز
.:: Wednesday, December 24 ::.

تازگی ها قمار زیاد بازی می کنم!
یه دستگاه قمار نردیک خونه هست! یه دلار باید شرط ببندی و من کشف کردم تو این بازی خیلی خوش شانسم! همیشه می‌برم! 4 تا سکه بیست و پنج ستنی!!!!
ولی عجب آدم باحالی بوده هر کي که این دستگاه رو توی laundry گذاشته! وگرنه از کجا سکه بیارم واسه ماشین رخت شویی!؟!؟

15:00

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>