من عصبانیم!!!
.:: Thursday, January 8 ::.

کاشکی کور بودم!
کاشکی کر بودم!
کاشکی مونگل بودم!
کاشکی نمی‌فهمیدم اون چیزهایی‌ رو که می‌فهمم!

یا حداقل اون قدر بازی‌گر ماهری بودم که چنان در بازی در نقش یه احمق فرو میرفتم که ...

حیف که واقعا از اون هم احمق ترم!!!

کاش دیوانه بودم! حیف که نیستم!

01:21

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>