هنوز دارم سعی می‌کنم!
.:: Wednesday, January 14 ::.

سعی کنید این حالت رو حس کنید:
حس یه تیکه گوشت مرده که باید دو سال تو آب نمک کنسرو بشه و ته یه کنجه اون پشت جا خوش کنه.
یه جور دیگه بگم بهتر حس کنید؛ مث یه موش بد بخت ذلیل که از دم آویزون شده!
اوج خوشیش هم یه وقت هاییه که یه کم به لبهء میز نزدیکش میکنن، دو تا پنجول میزنه به لبه میز و دوباره می‌کشنش بالا و ...

09:48

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>