روزهای روشن...
.:: Saturday, February 14 ::.

یه عمو داشتم خیلی زود رفت ...
خیلی زود خیلی بد رفت ...
آخرین آهنگی شنیده بود این بود... برادرم تو دفتر یادبودش متنی نوشت که با شعر این آهنگ تموم می‌شد.

یادش بخیر. روانش شاد.

01:05

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>