نورچ! اینجوری نمی‌شه!
.:: Thursday, February 19 ::.

متن دیروز رو دیروز توی دانشگاه نوشتم! توی آزمایشگاه از شدت بیکاری و درس نخونی و ...!
صفا امروز زنگ زده که بابا جون این چیزا رو ننویس تو بلاگت! راست میگه خوب! چشم!
ولی خوب یه وقت‌هایی آدم به سرش می‌زنه خودشو خالی کنه! اینجوری می‌شه!
بیخیال!
من خوبم! فقط یه کمی این Screaming Exam (البته اسم رسمیش Screening Exam هست!) نگرانم کرده و ...! همین! نه آخه شما بگین! تو دو روز دو دوازده تا درس رو ازت بخوان امتحان بگیرن که جیک و پیکش رو می دونی و توش خدایی یه کمی اینجوری نمی شدین!؟

راستی من فردا رای می‌دم!!! کاندیدای دلخواهم رو پیدا کردم! شما هم حتما بهش رای بدین!

کی ادعای شطرنجش می شه!؟

بریناینجا یه کمی از خنده بمیرین!! طرف داره با همین کاراش پول پارو می‌کنه!!! (فکر کنم با خط ایران جواب نده!)

19:27

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>