پوزشو زدم!!!
.:: Monday, March 15 ::.

خروسه رو یادتونه!؟ از سر صبح شروع کرد به قوقولی قوقو!!! ول کن هم هم نبود یه نفس تا ظهر عرعر کرد!
ولی پوزش خورد! من قبل از اون بیدار شده بودم ( دو نقطه دی)

آقایون، خانما! همه اون چرت و پرت‌های پایین از پرتستان بنفشه که از شاهکار‌های شخص شخیص خودمه! از جایی کپ نزدیم! همش هم خودمان پرتیدم! تا دلتون کباب بشه بفهمین چقدر ما استعدادهای گوناگون و بی‌شمار داریم! اصلا سوادتون می‌رسه بخونینشون!؟؟؟

قابل توجه علاقه مندان "چرتستان بنفش"
تعدادی محدود از نسخهء چاپی نفیس "چرتستان بنفش" موجود است. برای تهیه به این مکان مراجعه نمایید.
علاقه مندان "پرتستان بنفش" می توانند از نسخه موجود در این سایت استفاده نمایند!

حرفی هست!؟ اون چرتش بود اینم پرتش! تکمیل تکمیل!
خودمونیما ... این سعدی باید از نسل کورش کبیر باشه! این استعدادشو حتما مث من از جد یزرگم به ارث برده!

10:20

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>