قحطی زدگی چهارشنبه سوری!
.:: Tuesday, March 16 ::.

یه وقت‌هایی یه کارهایی می‌کنی که از همون موقع می‌دونی خاطره می‌شن!
امشب از اون شب‌ها بود!
با پت یه چهار شنبه سوری راه انداختیم که دوم نداشت! رفتیم لب دریا با روزنامه و کبریت و ...

بقیه‌اش طلبتون! (دو نقطه دی)

23:39

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>