راست می‌گه!
.:: Thursday, April 22 ::.

امروز صبح توی باشگاه داشتیم از یه سالن به یه سالن دیگه می‌رفتیم. یکی سلام کرد من هم برگشتم جواب دادم و همون جور داشتم به راهم ادامه می‌دادم که بنگ! دوستم واستاده بود داشت آب می‌خورد منم عین بولدوزر کوبیدم بهش!
حسابی خیس شد. بهش گفتم چیزیت شد؟ گفت نه، مهم نیست. اما این تنها خسارتی نیست که داری می‌زنی!!! گفتم راستشو بگو چیزیت که نشده؟ گفت من چیزیم نشده. اما فکر می‌کنم بدونی منظورم چیه. خودت!

خوب ...
راست می‌گه!

08:33

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>