بیچاره آفتاب!
.:: Tuesday, July 6 ::.

روزها شب می‌شن، شب‌ها روز.
هر روزی که می‌ره می‌ره که برای همیشه رفته باشه.
نه غروب آفتابش دیگه تکرار می‌شه نه طلوعش.
نه اون تیکهء بزرگی که از زندگیمونو توش حروم کردیم.

...
آفتاب امروز هم رفت، اما دلم نیومد بدون تو برم بدرقه‌اش!

این وسط، بیچاره آفتاب!بعد از پست: این داستان رو بخونید. بسیار خوشمان آمد!

19:07

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>