لبخند سر و ته داره!؟
.:: Saturday, July 17 ::.عکسی که در بالا مشاهده می‌فرمایید توسط دوربین دیجیتالی گرفته نشده! توسط دوربین غیر دیجیتالی هم گرفته نشده! بلکه توسط یک عدد اسکنر از پوست دست بنده اسکن شده!
و برای رد گم کنی به صورت سر و ته در اینجا گذاشته می‌شود.

03:11

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>