خوابت نمی‌بره.
.:: Sunday, August 1 ::.

جابجا کردن متکا هم فايده نداره. این گردن درد از متکا نیست.
اه!! آب توي فریز نترکه! بلند می‌شی بی سر و صدا می‌ری سراغ فریزر.
هنوز یه ذره هم یخ نبسته! جهنم! بهتر از اونه که بترکه. می‌ذاریش تو یخچال! راه زیادی نمی‌ری، اصلا تشنت نمی‌شه.
برمی‌گردی تو اتاق. نه! ستاره‌ها صدات می‌کنن. می‌ری تو بالکن و ذل می‌زنی به تک ستاره‌هایی که از پشت ابر معلومن. هوا خیلی روشنه. هوا سرد نیست. می‌لرزی!
اه! این لعتنی چیه! اما ولش نمی‌کنی. بیشتر می‌خوای، گرچه دیگه دردی رو دوا نمی‌کنه.
...، بیخیال!
تو تا نفس عمیق می‌دی بیرون و برمی‌گردی تو خونه.
هنوز می‌لرزی. اینقدر دندون‌هات رو فشار نده.
باید بخوابی، فردا ساعت 6 باید بیدار بشی.

اگه تا اون موقع خوابت ببره!

00:26

نظرات شما:
Blogger آوان :

بگير بخواب همه همسايه ها رو بيدار كردي...
خوب شدي؟

9:14 AM  

Post a Comment

بازگشت >>